Ny publikation om monument

2022-02-24

Nyligen kom en artikel om Sveriges nationella minnesmärke över millennieskiftet ut i PAD, Public Art Dialogue, där forskaren Anna Orrghen diskuterar bevarande av offentlig konst.

Anna Orrghen, docent i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen, medverkar med en artikel om Sveriges nationella minnesmärke över millennieskiftet i senaste numret av tidskriften Public Art Dialogue. Artikeln, “From Visions of Technological Progress to Technological Ruins: The Swedish Millennium Monument and the Challenges of Preservation of Digital Public Art”, är ett resultat av hennes pågående forskningsprojekt Digitala monument: Teknik, förgänglighet och minne i svensk offentlig konst, 1994–2015, finansierat av Vetenskapsrådet. Artikeln är publicerad med open access.

Senast uppdaterad: 2022-05-09