Ny bok på tema Gotland i forskning om Hansaområdet

2022-03-23

Gotland lyfts i ny bok om Hansaområdet av nätverket Kunst und Kultur der Hansestädte. Inom ämnena konstvetenskap och kulturvård diskuteras handelsutbyte, kyrktorn och bevarande.

Jan von Bonsdorff, prof. i konstvetenskap, är redaktör för boken "Gotland – Kulturelles Zentrum im Hanseraum Cultural Centre in the Hanseatic area" som nyligen gavs ut på tyska Michael Imhof Verlag. Boken är skriven på tyska och engelska med bidrag från forskare inom nätverket Kunst und Kultur der Hansestädte. Bokens två andra redaktörer är Kerstin Petermann och Anja Rasche. Detta är band 2 i en serie om Hansaområdet.

Jan von Bonsdorff skriver, utöver inledningen, om handelsutbyte i kapitlet "Import and Export – Some Examples of Gotland’s artistical trade Relations until the 14th Century". Jakob Lindblad, fil dr. i konstvetenskap, skriver om gotländska kyrktorn i under rubriken "Gotländische Kirchtürme – eine Übersicht" och Mattias Legnér, prof. i kulturvård, skriver om "Johnny Roosval and the protection of churches and ecclesiastical objects on Gotland in the Second World War".

Läs mer om boken via Michael Imhof Verlag

Band 1 hade titeln "Hansische Identiteten", också den utgiven på MI Verlag.

Senast uppdaterad: 2022-05-09