Forskare i konstvetenskap erhöll Bernadottestipendiet

2022-05-09

Bernadottestipendiaten Eva-Charlotta Mebius är ny affilierad forskare vid Konstvetenskapliga institutionen. Hennes forskningsbrojekt om borderade landskap belyser Konstakademiens och Nordiska museets samlingar.

Vi gratulerar fil.dr Eva-Charlotta Mebius och passar på att välkomna henne som ny affilierad forskare i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen! Eva-Charlotta erhöll nyligen Vitterhetsakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet 2022. Utdelningen skedde på Bernadottebibilioteket och stipendiet räcktes över av Kungen.

Eva-Charlottas forskningsprojekt Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830) "... kommer att belysa landskapsbroderi i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar som utförts av flera svenska kvinnliga och manliga konstnärer. Exempelvis utgörs fyra av Konstakademiens receptionsstycken av just broderade landskap, tre så kallade printworks och en needle painting. Tillsammans ger Konstakademiens och Nordiska museets samlingar en unik möjlighet att teckna en mer utförlig historia över de broderade landskapen och deras kulturella betydelse, både i Sverige och internationellt, samt över de konstnärer som bidrog med dessa intressanta komplement till landskapsmåleriet".

Mer om stipendiet

Mer om stipendieutdelningen

Senast uppdaterad: 2022-05-09