Största EU satsningen inom kultur och kreativa näringar

2022-05-10

EU satsar just nu på internationella samarbeten inom kreativa näringar, en satsning som är en av de största som gjorts, enligt Christer Gustafsson, prof. i kulturvård som arbetar med ett konsortiet ICE – Innovation by Creative Economy.

Uppsala universitet ingår i ett större konsortium som har lämnat in en ansökan om att ansvara för en sk. KIC (Knowledge and Innovation Community) för kulturella och kreativa näringar. Prof. Christer Gustafsson arbetar med konsortiet ICE – Innovation by Creative Economy där ca 15 länder deltar. EU har aviserat att beslut om vilket konsortium som vinner utlysningen och har beräknats till midsommar.

Enligt Christer Gustafsson kommer utlysningarna att vara några av de största satsningarna som gjorts i EU. Området kultur och kreativa näringar (KKN) är ett område som ligger i tiden och som det talas mycket om just nu. I förlängningen handlar satsningarna om utvecklingen mot ett hållbart samhålle som kommer att ge synergieffekter och skapa nya förutsättningar inom ett flertal områden.

Läs hela intervjun

Senast uppdaterad: 2022-05-09