Bilden av Ryssland

2022-10-21

Forskning inom konstvetenskap täcker breda fält och områden. Docent Margareta Tillberg, forskare och universitetslektor, skriver om visuell kultur, konst och design i Ryssland i två artiklar som publicerades under sommaren 2022.

I artikeln “Not Art but Life”: 360° Vision Practised by the Egyptian Sphinxes in the Capital of Russia" i MOMus katalog "Organic Art. The Avant-Garde in Petrograd” visas de nya brutala makthavarna på 1920-talet och utvecklingen av en stormakt ur konstnärers perspektiv.
I tidskriften Baltic Worlds visas hur den svenska delegationen och några av deras ryska kolleger upplevde världskongressen "Congress of the International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)" i Moskva 1975 i artikeln "But we refused to be scared into silence: Swedish Designers’ Cold War Visit to ICISD ’75 Moscow".

Senast uppdaterad: 2022-05-09