Doktorander i kulturvård till tvärvetenskaplig forskarskola

2023-01-23

Två nya doktorandplatser med fokus på hållbara städer finns snart på den nya forskarskolan ASSURE. Forskarskolan är ett samarbete mellan flera universitet och högskolor på nationell nivå samt myndigheter och näringsliv.

Dagens befintliga bebyggelse står inför stora utmaningar. Anpassning till ett förändrat klimat och minskad påverkan på klimatet är tillsammans med utmaningen att skapa socialt hållbara bebyggelsemiljöer står i fokus för den nyss startade forskarskolan ASSURE (Adaption of urban Space through SUstainable REgeneration). Utgångspunkten är att skapa hållbara städer genom varsam renovering och omvandling av befintliga byggnader, kvarter och stadsdelar. Resurseffektivitet, hänsyn till kulturvärden och behov hos de som lever och verkar i dessa miljöer är centrala aspekter att ta hänsyn till i denna omvandlingsprocess.
 
ASSURE, som finansieras av Formas, kommer att bestå av åtta doktorander varav två i ämnet Kulturvård vid Campus Gotland. Målet med forskarskolan är att bygga upp kunskap och kompetens om hållbara renoverings- och omvandlingsprocesser i en praktiknära forskningsmiljö. Kärnan i forskarskolan utgörs förutom av Kulturvård av: Avdelningarna för Byggnadsfysik och Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola (projektledning), Enheten för Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet samt Stadsutvecklingsenheten vid RISE, Resarch Institute of Sweden. Samverkan med praktiken säkerställs av det nätverk av privata aktörer och statliga myndigheter som följer och deltar i forskarskolans arbete.

Senast uppdaterad: 2022-05-09