Doktorandtjänster i kulturvård

2023-02-28

Vi lyser ut två doktorandtjänster i ämnet kulturvård inom forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration. ASSURE finansieras av Formas och bedrivs i samverkan med andra universitet och partners utanför universitetet och är tvärvetenskaplig.

 Inom doktorandprojektet anställs åtta doktorander, varav två i ämnet kulturvård. Anställningsort blir Visby vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Campus Gotland.

De två tjänsterna skiljer sig lite åt och beskrivs närmare i utlysningen:

Välkommen in med din ansökan!

Senast uppdaterad: 2022-05-09