Studentuppsats publicerad i tidskriften Medusa

2023-06-13

Studenten Cecilia Karlssons c-ippsats publicerades i tidskriften Medusa. Där görs en ikonografisk analys av en skulpturgrupp på Stockholms slott. 

När Cecilia Karlsson, masterstudent i konstvetenskap, blev klar med sin c-uppsats blev hon inbjuden av Slottsarkitektkontoret att presentera den för en personalgrupp på Stockholms slott. Uppsatsen har titeln "Allegori och antikreception: En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti" och i den undersöks fyra skulpturer med motiv ur den grekiska mytologin föreställande bortrövade kvinnor. Cecilia belyser skulpturernas placering och betydelse under senare delen av 1800-talet samt i en ny kontext efter metoo-rörelsen. Uppsatsen resulterade sedan i en artikel i tidskriften Medusa, Svensk tidskrift för antiken. Artikeln "Arkitektens avsikt eller en symbol för kvinnoförtryck?" finns att läsa i senaste numret (1/2023).

Uppsatsen i DiVA

Senast uppdaterad: 2022-05-09