Henrik Lindblad om användandet av kulturarvet och zombiekyrkor

2023-06-13

Våren 2023 disputerade Henrik Linblad på en avhandling om kyrkobyggnader. Avhandligen har fått uppmärksamhet och han figurerade en del i media.

Under våren diputerade Henrik Lindblad i ämnet konstvetenskap på avhandlingen "Kyrkliga kulturarv i en ny tid: Samlade studier och reflektioner". Universitetet intervjuade honom i våras om avhandlingen och tidskriften Arkitekten diskuterar den i artiklen "Konstvetare vill se mer levande kyrkobyggnader". Han berättar i artiklarna om sitt avhandlingsämne och vikten av användandet och utvecklingen av kulturarvet.

Från levande kulturarv till zombiekyrkor

Läs avhandlingen i fulltext

Arkitekten

Senast uppdaterad: 2022-05-09