Birgittapriset 2023 till prof. Eva Lindqvist Sandgren

2023-06-15

Årets Birgittapris har tilldelats Eva Lindqvist Sandgren, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon får priset för sin forskning om medeltida bokmåleri och Vadstena kloster.

Eva Lindqvist Sandgren är verksam som universitetslektor och forskare vid Konstvetenskapliga institutionen. Birgittapriset delas ut av Birgittastiftelsen. Ur motiveringen:

Lindqvist Sandgren är en ledande auktoritet när det gäller medeltida bokmåleri i Sverige, och speciellt Vadstena kloster. Avhandlingen behandlade franskt bokmåleri, medan en stor del av den senare forskningen har fokuserat på illuminationer i svenska samlingar och handskrifter från Vadstena kloster. Som lektor, handledare och forskare har hon som få andra bidragit till att generera och sprida ny kunskap om konst och hantverk i det medeltida Vadstena kloster, i synnerhet nunnornas verksamhet.

Forskningsprojekt i konstvetenskap: Det multisensoriska Vadstena kloster

Senast uppdaterad: 2022-05-09