Ny publikation om monument

2024-02-16

Anna Orrghen, docent i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen, medverkar med en artikel om Miljömonumentet på Strandvägen i Stockholm i senaste numret av tidskriften Public Art Dialogue. Artikeln, “His Majesty the King Carl XVI Gustaf’s Monument to the Environment: A Digital Monument For the Future”, är ett resultat av hennes nyligen avslutade forskningsprojekt Digitala monument: Teknik, förgänglighet och minne i svensk offentlig konst, 1994–2015, finansierat av Vetenskapsrådet. Artikeln är publicerad med open access.

Senast uppdaterad: 2022-05-09