Konstvetare tilldelas Pedagogiska priset

2018-08-27

Universitetslektor i konstvetenskap, Johan Eriksson, tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier. Fyra av priserna tilldelas lärare inom områdena Teologi, humaniora och lärarutbildning; Juridik och samhällsvetenskap; Medicin och farmaci samt Matematik, naturvetenskap och teknik. Det femte priset ges för pedagogiska insatser inom ett för året särskilt prioriterat område. Pristagarna nomineras av studenter och kollegor, denna gång inkom 104 nomineringar. En av årets pristagare är konstvetaren Johan Eriksson. Juryns motivering lyder:

Johan Eriksson har ämnesbredd och god pedagogisk förmåga. Studenter vittnar om hur hans kunskaper och engagemang inspirerar dem. Johans insatser inom distansundervisning förtjänar särskilt omnämnande. Med passion för lärande aktiverar han studenter och får dem att fullfölja studierna i en utsträckning man sällan ser på distanskurser. Hans insatser gällande nätbaserad uppsatshandledning är också berömvärda.

Konstvetenskapliga institutionen gratulerar!

Läs mer om Pedagogiska priset och årets pristagare

Senast uppdaterad: 2022-05-09