Nytt nätverk om kulturarv i fred och konflikt

2019-06-12

Ett nytt forskarnätverk har bildats och startat sin verksamhet vid vid hist.fil-fakulteten. Nätverket sätter fokus på kulturarvet i krig och konflikter, tyvärr ett aktuellt tema runt om i välden.

Nätverket "Kulturarv och etik i fred och konflikt" är ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Konstvetenskapliga institutionen och Institutionen för freds- och konfliktforskning och får understöd av Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus).

Fokus ligger på kulturarv i konfliktområden och ställer sig frågor kring varför kulturarv förstörs vid konflikter och hur återuppbyggnaden efteråt påverkas. Mattias Legnér, Prof. i kulturvård, vid vår institution är medlem i nätverket.

Kulturarv och etik i fred och konflikt

Nyhetsinslag i Sveriges Radio om forskningsprojektet (2019-04-09)

Senast uppdaterad: 2022-05-09