Nytt forskningsforum lanserar webbsida och utlyser medel till gästforskare

2019-06-12

Ämnet kulturvård startar ett foskninsgforum med syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten. Fokus ligger på kulturvård och teman så som energi, kulturarv och politik.
 

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) är ett nytt forskningsforum som ska initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård. Alla ämnen som finns representerade på Campus Gotland har möjlighet att på olika sätt delta i forumets verksamhet och söka medel för att utveckla forskningsprojekt genom ett gästforskarprogram.

Forumet fokuserar särskilt på tre teman:

  • Energiomställning - Natur- och kulturresurser
  • Samhälle i förändring - Konflikt, identitet och politik
  • Kulturarv och regional utveckling - Innovation och kreativa näringar

OBSERVERA att första utlysningen av gästforskarmedel och ansökningsstöd är öppen nu. Deadline för ansökningar är 31 mars. Alla verksamma på Campus Gotland kan söka. Instruktioner och mer information om forskningsforumet samt dess teman finns på vår alldeles nyöppnade webbsida:

http://www.campusgotland.uu.se/suhrf/

Vill du komma i kontakt med oss? Vi sitter längst ner i korridoren på bottenplan i A-huset., Campus Gotland, Visby. Välkomna hit eller kontakta oss via mejl/telefon!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329 / 070-5178023
Susanna Carlsten, adjunkt i kulturvård
susanna.carlsten@konstvet.uu.se, 070-1679946

Senast uppdaterad: 2022-05-09