Vetenskapsfestivalen SciFest 2020

2020-04-09

Även detta år deltog vi i vetenskapsfestivalen SciFest på Fyrishov i början av mars. Denna gång valde vi ett tema som visade olika delar av vår verksamhet.

Den 5-7 mars 2020 deltog vi i Vetenskapsfestivalen SciFest 2020, en festival som går av stapeln varje år med målet att sprida kunskap kring och öka nyfikenhet för vetenskap. Målgruppen är skolbarn och även gymnasister. I år organiserades den i samverkan med SLU, tidigare stod Uppsala universitet som arrangör. Från att tidigare ha varit en mötesplats för naturvetenskap och teknink, är festivalen sedan ett par år även inriktad på områdena humaniora och samhällsvetenskap.

Utställningar och Art Selfie

Institutionens monter hade temat "Titta, tänk, ställ ut", där tanken var att låta barn och skolungdomar göra en egen utställning utifrån en fiktiv museisamling. De undersökte och beskrev föremålen, valde ut och skapade en berättelse som förmedlades under en liten visning av den färdiga utställningen. De valde olika roller bl a. som forskare, museolog eller konstvetare och utgick ifrån det när de valde sina utställningsföremål, oftast glömdes det bort dock och det valde  det som väckte deras nyfikenhet eller var "fint", respektive "fult".

Som sidoaktiviteteter fanns flera avdelningar; bl a. avdelningen "Art Selfie", där barnen, - fritt eller med inspiration ur konsthistorien, kunde klä ut sig och ta en bild bakom en tavleram. Barnen fick även hjälpa till att lägga konstpussel och skapade ett verk tillsammans samt lärde sig mer om modern och äldre konst. Den som ville kunde även bidra med sin åsikt kring frågan "Vad är konst för dig?". Resultatet blev en vägg med roliga och inspirerande post-its och barnens teckningar.

Vi hade väldigt roligt i vårt team och kunde bjuda på en unik monter med spännande aktiviteter som stack ut bland provrör och labbrockar. Många drogs till oss och Art-Selfien var en mycket lyckad aktivitet.

Bilder lades ut via vårt nya Instagramkonto!

Senast uppdaterad: 2022-05-09