Hållbar framtid för historiska byggnader

2020-06-16

I ett interdisciplinärt projekt arbetar forskare med bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Här berättar en av forskarna mer om satsningen.

Hur bevarar man äldre byggnader och kulturvärden? Tor Broström, prof. i kulturvård, arbetar tillsammans med andra forskare i projektet Spara och bevara, ett program som fokuserar på bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bl a genom satsningar på energieffektivisering. Projektet finansieras av Energimyndigheten och har pågått sedan 2008, det är interdisciplinärt och förenar en rad områden inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik- och naturvetenskap. I artikeln Nu får historiska byggnader en hållbar framtid  berättar han mer om projektet.

Om Spara och Bevara

Om ämnet Kulturvård

Senast uppdaterad: 2022-05-09