Ny bok om skulpturerna i Örebro stadspark

2020-06-30

Alumnen Fredric Skargren, fd. student i konstvetenskap, har gett ut en bok med titeln ”Konsten i det fria”, om offentlig konst i Örebro.

Det är alltid kul när studenter ger ut böcker om sitt uppsatsämne. I boken ges en historisk tillbakablick och en genomgång av skulpturerna i Örebro Stadspark. Vi frågade Fredric hur det kom sig att han valde detta tema. Han berättar det finns två anledningar till valet.

– Dels lämpar sig materialet väldigt väl för en bok med en avgränsad samling offentliga skulpturer som vuxit fram i Örebro Stadspark sedan mitten på 1900-talet fram till idag. Sedan drevs jag av att vilja förstå historien bakom varje enskilt verk. Jag ville ta reda på de bakomliggande motiven och resonemangen för hur man valde respektive skulptur, och hur kan man tolka och förstå dem. På denna resa fick jag som bonus även syn på hur val av offentliga skulpturer har förändrats över tid.

På frågan om valet att studera konstvetenskap påverkade hans val av tema, svarar han att konststudierna inte direkt påverkade valet.

– Kurserna i konstvetenskap gav mig verktyg och metoder för att analysera och förstå konst samt att sätta dem i sina historiska sammanhang. Inte minst via de många kortare uppsatser som vi skrev i syfte att analysera konst, lade i sin tur grunden för hur jag bygger upp samtliga kapitel i min bok. Lärarnas entusiasm och intresse väckte också min motivation till att söka vidare och lära mig mer om konsten i min närmiljö. Jag hoppas kunna skriva vidare om ämnet på något vis i en framtida c-uppsats.

Boken är Fredrics första bok. Han har tidigare skrivit kulturartiklar för både Kristianstadsbladet och Nerikes Allehanda. Boken går bl a. att köpa via Smakprov.

Senast uppdaterad: 2022-05-09