Ledig lektorstjänst

2021-02-03

Just nu har vi en ledig tjänst som lektor inom ämnet kulturvård med inriktning mot samlingsförvaltning. Sista dag för att söka tjänsten är den 26 februari 2021.

Tjänsten är inriktad mot samlingsförvaltning. Här ingår bevarande, dokumentation, användning (såsom tillgängliggörande och digitalisering) och utveckling (digitalisering, förvärv, gallring m.m.) av samlingar. Arbetsuppgifterna innebär också att arbeta med övriga utbildningar inom ämnet kulturvård och ämnesöverskridande kurser inom institutionen. I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas bland annat kurssamordning, kursadministration, handledning, kursutveckling och utvärdering.

Senast uppdaterad: 2022-05-09