Konsten att höra vad en staty har att säga

2021-04-06

Mattias Legnér, professor i kulturvård, skriver om statyers betydelse och roll i en omvälvande tid i  understreckaren "Konsten att höra vad en staty har att säga" i Svenska Dagbladet. När hjältestatyer "ifrågasätts eller attackeras väcker det känslor. I ett vidare perspektiv handlar frågan om hur statyerna ska tolkas och vem som egentligen bestämmer över det offentliga rummet."

Konsten att höra vad en staty har att säga – SvD 2021-04-01

Senast uppdaterad: 2022-05-09