Ny essäbok om döden

2021-05-03

I en nyutgiven bok med essäer om döden, skiver konstvetaren Emilie Karlsmo om funktion och betydelse av begravningskapell och krematorier i modern tid.
 

Essäboken ”På tal om döden” är en samling essäer på tema döden ur ett nytt perspektiv, i den här boken belyses döden i relation till organisationers mörka sidor. Konstvetaren Emilie Karlsmo har bidragit med en essä med titeln ”Döden funktionsseparerad eller rum för avsked? Om begravningskapell och krematoriers utformning i modern tid”. Boken ges ut på Makadam förlag och redaktörer är Emilie Reinhold och Oscar Wandery.

Om "På tal om döden"

Senast uppdaterad: 2022-05-09