Ny bok om Birgittinernas bildvärld

2021-09-30

Vadstena klosterskyrka står i centrum i en nyutgiven bok inom ämnet konstvetenskap. I fokus står klostrets arkitektur, rum och bildvärld i relation till den liturgiska verksamheten.

Eva Linqvist Sandgren, docent i konstvetenskap, ger i dagarna ut en bok med titeln ”Birgittinerna och deras bilder. En studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500”.  I boken undersöks Birgittinernunnornas boktillverkning och textilproduktion samt de bildsfärer som kyrkobesökare eller brukare kunde ta del av i det uppdelade kyrkorummet.

Redaktör är Hedvig Brander Jonsson. Boken ges ut inom serien Acta Universitatis Upsaliensis Arcus Sacri Nr. 5, Uppsala 2021. Boken finns tillgänglig via Kriterium och via Open Access.

Mer om boken (Pressrelease)

Senast uppdaterad: 2022-05-09