Bidrag till projekt inom cirkulär ekonomi

2021-12-21

Tillväxtverket har beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet "ENRICO - Entreprenöriella nätverk inom kulturvård för regionala innovationssystem och cirkulära affärsmodeller". Christer Gustafsson, professor i kulturvård, leder projektet som är en förstudie. Den syftar till att "undersöka förutsättningarna för ett större genomförandeprojekt för entreprenöriella nätverk inom kulturvård för regionala innovationer och cirkulära affärsmodeller" enligt projektbeskrivningen. Syftet är även att undersöka hur "forskningsresultat från tidigare projekt kring kulturmiljöer och cirkulär ekonomi kan implementeras på Gotland". Projektet syftar även till att inkorporera andra innovativa branscher. Projektbidraget utgör en summa på 400 t kr för år 2022.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-05-09