Om oss

Konstvetenskapliga institutionen finns på Campus Engelska parken i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Utbildning och forskning inom ämnena konstvetenskap och textilvetenskap bedrivs i Uppsala, medan utbildning och forskning inom ämnet kulturvård bedrivs i Visby. Administrativ personal huserar i huvudsak i Uppsala.

Kontakta oss om du har frågor om utbildning, forskning eller övrig verksamhet eller om du vill nå vår personal.

Våra ämnesområden

Ämnet konstvetenskap har sedan tidigt 1900-tal funnits vid Uppsala universitet. Till en början låg Konstvetenskapliga institutionen på nuvarande Museum Gustavianum, varifrån vi flyttade ca 1964 och då till Konsistoriehuset på Domkyrkoplan. Där låg institutionen länge, ända fram till 1994 då vi flyttade till Uppsala slott, där vi bl a bedrev undervisning i Vasasalen. Från slottet gick det sedan vidare till Engelska parken (tidigare Kemikum) år 2004, dit Historisk-filosofiska fakulten och Humanistiskt centrum flyttade. Numera ligger heter campuset Campus Engelska parken.

Textilvetenskap blev ett ämne vid institutionen 2007 efter att ha flyttat från lokaler på Trädgårdsgatan, där ämnet bedrevs i annan form än idag.

Högskolan på Gotland blev del av Uppsala universitet år 2013. Verksamheten vid Konstvetenskapliga institutionen uttökades då med ämnet kulturvård samt utbildningar i konstvetenskap (i huvudsak på distans).

Campus Engelska parken

Engelska parken
Uppsala med domkyrkans torn. Ill.: AMVikstrand.


Campus Engelska parken ligger vid Engelska parken (eller Carolinaparken) bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och i anslutning till Uppsala gamla kyrkogård, mitt i centrum. Parken började anläggas år 1825 och är en av Sveriges första offentliga parker. Den har gett namn till universitetets campus för humanvetenskaper. Komplexet består av en rad byggnader och tillbyggnader från olika epoker som var en del av kvarteret Kemikum och stod färdig 2004. På campus finns institutioner inom språk, humaniora och teologi samt institut, centrumbildningar och Karin Boye-biblioteket.

Campus Engelska parken

Engelska parken (Akademiska hus)

Campus Gotland

Campus Gotland, som ligger invid Almedalen i Visby, är del av Uppsala universitet sedan 2013. Här finns ett 20-tal institutioner, centrumbildningar och fakulteter inom områden så som kulturvård, arkeologi och speldesign. Campuset ligger även vägg i vägg med Almedalsbiblioteket. En stor del av campusstudenterna bor och studerar i Visby, men här bedrivs även mycket distansundervisning. Läget i en stad som klassats som världsarv gör campuset unikt i Sverige.


Uppsala universitet – Campus Gotland
 

Källor: Wikipedia, Akademiska Hus.

Campus Gotland
Del av ringmuren i Visby. Ill.: AMVikstrand.
Senast uppdaterad: 2022-08-17