Har du frågor eller söker du information?

Välkommen att kontakta oss ock du har frågor eller undringar eller vill få tag på en expert eller forskare i något att våra ämnesområden. Vi har experter i ämnena konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Forskningsområdena skiljer sig väldigt men några exempel är: konst, förmodern tid, kulturvård, arkitektur, urbanism, textilhistoria, kulturarv i krig och konflikt, hållbarhet, föremål m.m.

Du kan läsa mer om våra forskningsområden under flikarna Forskning vid institutionen eller under Forskning på respektive ämne eller söka information i vår personalkatalog. Vi kanske inte kan svara på allt, men står gärna till förfogande för att hjälpa dig vidare!

Foto: Steven Quigley
Inspelning i Humanistiska teatern. Foto: Steven Quigley.
Senast uppdaterad: 2023-12-19