Har du frågor eller söker du information?

Ring eller skriv till oss med frågor och undringar. Vi har experter i vitt skilda ämnen så som förmodern tid, kulturvård, arkitektur och urbanism, textilhistoria och kulturarv i krig och konflikt. Du kan läsa mer om våra froskningsprojekt under flikarna Forskning vid respektive ämne eller söka i vår personalkatalog.

Vi kanske inte kan svara på allt, men står gärna till förfogande för att hjälpa dig vidare!

Foto: Steven Quigley
Inspelning i Humanistiska teatern. Foto: Steven Quigley.