Stipendier vid institutionen

Ska du ut och resa för att samla material till din masteruppsats? Du kan söka resestipendium som täcker en del av dina kostnader.

Har du redan skrivit och lagt fram din uppsats, kan du vara den som mottar ett stipendium som främst riktar sig till de som skrivit om glas och formgivning.

Våra stipendier

Vid institutionen ges flera stipendier. Utlysningar läggs upp på webben när det är aktuellt att söka. Bland dessa finns Elisa "Isse" Steenbergs stipendium för uppsatser och institutionens Resestipendium för masterstudenter.

Elisa "Isse" Steenbergs stipendium – För studentuppsats på grund- eller avancerad nivå inom glas, design eller annan formgivning. Ges ut årligen.

Resestipendium – Ett stipendium som riktar sig till magister- och masterstudenter för datainsamling och forskning i samband med uppsatsskrivande. Ges ut 1-2 gånger per år.

Senast uppdaterad: 2022-08-22