Forskning i textilvetenskap

Ta reda på vad vi forskar om och vad våra doktorander skriver på. Få reda på nyheter, kommande föreläsningar, seminarier, disputationer och evenemang samt nyutkomna publikationer.

Textilvetenskap - ett ämne med mångvetenskaplig utgångspunkt

Inom textilvetenskapen strävar vi efter en förening av teori och praktik. Genom att kombinera en praktisk erfarenhet av olika textila hantverk med en teoretisk kunskap kring det textila materialets egenskaper och de tekniker och redskap som används för dess bearbetning skapas ett textilvetenskapligt perspektiv. Detta ligger sedan till grund för att identifiera och tolka den information som går att utläsa ur såväl föremål som bildmaterial och skriftliga källor.

Textila föremål intar en central roll inom ämnet, både som studieobjekt och källmaterial. Genom att analysera det textiltekniska utförandet och avläsa de spår hantverkaren efterlämnat skapas ett underlag som i samspel med andra källor kan bidra till en vidgad kunskap om föremålet, dess ursprung och funktion i en samtida kontext.

Den textilvetenskapliga forskningen behandlar textilrelaterade frågeställningar i såväl historiska som moderna sammanhang.

Senast uppdaterad: 2022-11-17