Avslutade forskningsprojekt i textilvetenskap

Broderi textilsaml. Foto: Konstvetenskapliga inst. 2011

Även avslutade projekt kan vara intressanta. Nedan finns en kort beskrivning på projekt som redan avslutats och som pågick under kortare eller längre tid vid institutionen.

Lyxhantverkare i Europas utkant 1550-1650

Forskaren Cecilia Candréus beskriver sitt forskningsprojekt:

"I mitt aktuella forskningsprojekt Lyxhantverkare i Europas utkant 1550-1650 arbetar jag med att kartlägga pärlstickarna, det vill säga de professionella brodörer som arbetade med att utföra broderier av metalltråd, silke och pärlor. Syftet med studien är att lyfta fram de i Stockholm utövande pärlstickarnas verksamhet och därefter sätta in den svenska situationen i ett internationellt sammanhang. Fokus ligger på det kungliga hovets pärlstickare och i en serie delstudier kommer aspekter kring hantverkarnas antal och ursprung, anställningsförhållanden samt verkstadens produktion att belysas. Studien vilar på ett brett arkivmaterial bestående av räkenskaper, inventarieförteckningar, löneregister, brev och officiella skrivelser, tänkeböcker och folkbokföringsmaterial. I en pågående delstudie med syfte att jämföra arbetsvillkoren vid det svenska hovet med dem vid det danska hovet under 1500-talets andra hälft ingår också studier av källmaterial från Rigsarkivet i Köpenhamn."

Senast uppdaterad: 2021-03-15