Högre seminariet: Textilvetenskap

Familjen Jennings, 1769, Alexander Roslin, beskuren. Alexander Roslin, CC0, via Wikimedia Commons

Högre seminariet är ett forum för institutionens interna och externa forskare inom ämnet textilvetenskap. Inom forumet ordnas seminarier, föreläsningar och föredrag m.m. En viktig del utgörs av forskarutbildningen (doktorandernas utbildning). I vissa programpunkter deltar även studenter på avancerad nivå (master- eller magisterstudenter).

Ämnet konstvetenskap vid institutionen har också ett forum med samma namn, men med verksamhet inom ämnet konstvetenskap.

Seminarier och föredrag

Högre seminariet våren 2022

Vi anpassar vår verksamhet efter rådande rekommendationer, seminarierna kommer i stort sett att genomföras via Zoom.

Länk till Zoom erhålles via epost vid anmälan. Anmäl dig till: annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Detaljerad information om respektive seminarium kommer cirka en vecka innan respektive seminarium kommer att äga rum. Seminarierna inleds med presentation av dagens ämne och därefter följer diskussion, text att läsa inför seminariet kommer ett skickas till de som anmält sig.


SEMINARIUM | 16 februari 2022, kl. 15.15–17.00

Elin Manker berättar om sitt projekt om Selma Giöbel.

SEMINARIUM | 16 mars 2022, kl. 15.15–17.00

Tina Ignell, berättar om sitt projekt om textilierna på Ellen Keys Strand.

SEMINARIUM | 13 april 2022, kl. 15.15–17.00

Eva Sundström, berättar om sitt projekt om Karin Larssons textilier.

Uppdatering med mer info om seminarierna kommer inför varje tillfälle.

Senast uppdaterad: 2022-01-18