Textilvetenskap på avancerad nivå

Vi ger utbildningar i textilvetenskap på grund- och vancerad nivå. Är du nyfiken textilhistoria och på det historiska perspektivet på tekniker, material och hur detta vävs samman med nutiden har du kommit rätt.

Kurser och program på avancerad nivå

Välj utbildning på avancerad nivå i ämnet textilvetenskap. Kurserna kan ibland läsas som fristående kurser och några är riktade till dig som är yrkesverksam. Vid frågor är du välkommen att kontakta våra kurs- och programadminsitartörer.

Magisterprogram i textilvetenskap

Programkod: HTV2N. Ges vartannat år, jämna år.

På magisterprogrammet i textilvetenskap utvecklar och fördjupar du dina textilvetenskapliga färdigheter, som du sedan kan använda inom en yrkeskarriär som exempelvis forskare eller museitjänsteman. Programmets kurser ger metodologisk och teoretisk kunskap som förbereder dig inför uppsatsarbetet och ger viktiga redskap som du kan använda då du utför skriftliga uppgifter i ett kommande yrkesliv.

Ämnet textilvetenskap är genom sitt både historiska och hantverksteoretiska fokus på textilhistoria unikt ur ett internationellt perspektiv. Ingen annan liknande utbildning har ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv. På magisterprogrammet i textilvetenskap utvecklar du din förmåga att skriftligt och muntligt tolka och analysera såväl textila föremål och källor som företeelser och hantverksprocesser. Den praktiska kunskapen om textila föremål och textilt hantverk förenas med vetenskap inom textilvetenskapen. Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med textilvetenskap som huvudområde.

Kursen består av delkurser, dessa ges även som fristående kurs, behörig är den som avlagt Kandidatexamen i textilvetenskap.

Se en film om kursen Från föremål till forskning

Masterprogram i textilvetenskap

Familjen Jennings, 1769, Alexander Roslin, beskuren. Alexander Roslin, CC0, via Wikimedia Commons

Ur utbildningskatalogen: "Vill du stärka din vetenskapliga kompetens och bidra till att öka förståelsen för och kunskaperna om textilier? Med en masterexamen i textilvetenskap förbereds du för ett arbete med textila samlingar, inom offentlig verksamhet eller inom forskning. Masterprogrammet i textilvetenskap är unikt då det som enda utbildning i Sverige erbjuder studier på avancerad nivå inom huvudområdet textilvetenskap."

Masterprogram i textilvetenskap

Masterprogram i humaniora – inriktning textilvetenskap

Du kan läsa kurser i textilvetenskap inom Masterprogram i humaniora. Delkurser i textilvetenskap söks inom programmet och är oftast inte fristående om det inte anges, se nedan.

Delkursen Dräkthistorisk dokumentation och analys ges endast inom fakultetens masterprogram och är inte en sökbar kurs. Anmälan sker till institutionen. Kursen ges v. 3-12.

Senast uppdaterad: 2023-10-13