Forskarutbildning i textilvetenskap

Om du efter studierna i textilvetenskap vill fördjupa dig i ämnet finns möjligheten att läsa vidare via forskarutbildningen. Inom textilvetenskap finns flera doktorander som gått vidare till att bli lektorer och forskare.

Forskarutbildning

Vill du doktorera?

Vi bedriver forskarutbildning inom textilvetenskap och har en lång tradition av högre utbildning inom ämnet. Inrikningen är unik och högt ansedd i branschen. Vi tar emot studenter som vill fortsätta på högre nivå och erbjuder en inspirerande miljö med bred expertis och djup kunskap bland både forskare och lärare.

Anmälan, information och blanketter

Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter.

Redan doktorand

För doktorander finns mer information kring utbildning, disputation och finansiering samt kontakter till studentråd och fack.


Forskarutbildningen i textilvetenskap

Studieplan för forskarutbilningen i textilvetenskap (uppladdad 2022-06-15)

Forskarutbildningen avser utöver doktorandernas utbildning även det Högre seminariet.

Riktlinjer

Fakultetsnämnden antog år 2015 nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå, samt en kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå. Handlingarna bifogas nedan.

Kvalitetsstrategi FU 2015-2020

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå


Pågående och tidigare avhandlingsarbeten

Läs om vad våra doktorander skriver om!

Avhandlingar i textilvetenskap

Senast uppdaterad: 2023-06-15