Möt en student

Blond kvinna med långt hår tittar mot kameran

Anna-Linnéa Åsblom, 29 år, läser fortsättningskursen Textilvetenskap C.

Varför valde du den här utbildningen?

Jag letade efter ett biämne som skulle gå att kombinera i min kandidatexamen inom arkeologi. Av en rad anledningar som administration, kontakter i nationslivet, en mamma som arbetat i syaffär och stort textilt intresse hade jag redan börjat titta på den men det som fick "bägaren att rinna över" var när jag i varje arkeologisk rapport till min b-uppsats fick läsa "textilt fragment". Det var frustrerande då jag ville veta mer och där gav textilvetenskapen en möjlighet till att fylla kunskapsluckan!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?

Över förväntan! Utbildningen är väldigt tvärvetenskaplig vilket känts bra i att man kan använda sig av det man lärt sig i andra ämnen. Det är trots dess teoretiska ingång med praktiska moment välbalanserat men även väldigt pedagogiskt. Det ger en jämn grundkunskap som återkommer pedagogiskt kontinuerligt genom alla delkurser och moment.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Mitt första mål var att läsa textilvetenskap som biämne. Under tidens gång har det ändrats till att textilvetenskapen blivit mitt huvudämne i min kandidatexamen. Tanken är dock hela tiden att jag ska söka vidare till en master, även om jag inte vet om det blir textilvetenskap även där.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?

Rent allmänt har mina favoriter varit textilhistoria, inredningtextilier och tillverkning. Det svåra är snarare att välja det som varit tråkigt - textilier finns ju överallt - och det är alltid fascinerande med hur ständigt närvarande de är både som material och som föremål i nutid och dåtid.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?

Jag är en van student sedan många år tillbaka och vi var en stor kurs men det som imponerade mig mest var att vi hade stor mångfald på kursdeltagarna. Många kom från olika bakgrund och erfarenheter vilket gav stort utbyte i lärandet då man kunde ta hjälp av varandra.

Hur är sammanhållningen på din kurs?

Väldigt fin! Vi är några som följt varandra genom A-, B- och C-kurs nu och vi har sett till att tillvara på varandras input och perspektiv inför varje moment i studierna. Det har gett mycket att bolla både frågor, idéer och faktan med varandra. Det gör att man lär sig inte bara under föreläsningar och lektioner utan man lär sig av varandra!

Vad är det bästa med att läsa på ditt campus?

Efter pandemin fick jag lära mig att jag inte gillar distansstudier på heltid och textilvetenskapen bekräftade det där det var väldigt mycket praktiskt. Det praktiska lärandet för att ta till sig teorin är oslagbar - och roligare med sällskap! Sen är det såklart en trygghet i att vi har våra egna studieplatser och referensbibliotek, det ger gemenskap och trygghet i att kunna ha en fysisk plats att koncentrera sina studier kring.

Senast uppdaterad: 2023-12-19