Ritsalen: Ritverksamhet och kroki för studenter och anställda

Vid Konstvetenskapliga institutionen finns sedan länge en ritmästare med verksamhet i Ritsalen, där undervisning i kroki och teckning sker. Både studenter och anställda vid Uppsala universitet kan ta del av lektioner och verkstad.

Måndag, tisdag och onsdag ges kroki med modell. Undervisningen börjar prick, ingen akademisk kvart, ingen föranmälan.Tag med eget material. Du är välkomen under terminen, var uppmärksam på starttiderna då dörren går i lås.

Vid frågor kontakta lärare vid Ritsalen eller kommunikatören vid institutionen.

Fotografi av Adam och Eva
Adam och Eva, 1898. Foto: Frank Eugene [Public domain].

Ritsalen under coronatider

Distansundervisning under våren

På grund av det rådande läget kan vi inte undervisa i våra lokaler. Vi har skapat ett antal övningar som går att göra på distans. Feedback ges via mejl.

Remote lessons during the spring term

Due to the current situation we can only provide remote lessons. Below you can download exercises to follow. Feedback will be given via email.


Övningar/ Exercise 1: Bilder och övningar 1 (pdf)

Please open the PDF-document for pictures and instructions, translation in English bellow.

1. Warm up: Fill a paper sheet drawing the number "8", do it continuosly, the figures can overlap. Repeat using both the left and right hand.

2. Draw the model using your right hand and repeat using your left hand. Do a quick sketch first, and then a detailed drawing. Use the white/black technique of your choice. Try to achieve high contrast in your drawing.

3 a. Remeber to use the whole sheet of paper. Draw big, fill the whole surface. Fit the body of the model in the sheet of paper.

3 b. Consider the placement of the feet in relation to the head and the upper body, i.e the weight, the position.

3 c. Simplify! Do not get stuck on detalis like the face and the fingers.

4. Please send your drawings by email to Ylva or Tony, see addresses below.


Övning/ Exercise 2:

Bilder och övningar 2 (pdf)

Please open the PDF-document for pictures and instructions, translation in English bellow.

1. Practice space drawing and simplifying the model.

2. Please send your drawings by email to Ylva or Tony, see addresses below.


Övning/ Exercise 3:

Bilder och övningar (pdf)

1. Teckna en rörelse. Sju positioner med käppen. Använd valfri teknik tex färgpennor,  tuschpennor, färgkritor, akvarell. Eller kol och blyerts. Inspireras, släpp loss och ha kul!

2. Teckna med andra handen t ex. teckna fritt och använd din kreativitet. Du kan tex teckna på samma papper på samma plats, och använda olika färger för olika positioner.

1. Draw a movement. Seven positions with the cane. Use any technique, for instance colored pencils, feltpens, crayons, watercolor. Or charcoal and lead pencil. Get inspired, let loose and have fun!

2.  Draw with the other hand, for example, draw freely, and use your creativity. You can try to  draw all seven positions in one spot, at one paper, and use different colors for all positions.


Skicka övningar/ Send your drawing exercises to:

Både Tony och Ylva, som vanligtvis undervisar i Ritsalen, kommer att ge dig feedback på dina teckningar. Fler bilder och uppgifter kommer att läggas ut kontinuerligt, håll utkik på webbsidan! Ingen undervisning via Zoom för tillfället.

Kroki för anställda

Kroki Stevens 1879

Måndag kl. 17.00–19.00 (ej akademisk kvart!)

Ingen föranmälan, tag med eget material. Lärare: Ylva Lindqvist.

Kroki för studenter

Tisdag kl.18.00–20.45 (ej akademisk kvart!)

Ingen öppen verkstad, kroki tillsvidare. Ingen föranmälan, tag med eget material. Lärare: Tony Kemoff.

Onsdag kl. 18.00–20.45 (ej akademisk kvart!)

Ingen föranmälan, tag med eget material. Lärare: Ylva Lindqvist

Fred Romero from Paris, France [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Hitta till Ritsalen

Lokal

Lokal är Ritsalen, hus 4 vån 3. Ingång från Engelska parken (Carolina parken) mellan hus 2 och hus 22 via passagen på innergården, ta sedan till vänster mot trapphuset. Se kvartersskiss för karta.

Kontakta Servicecenter vid huvudingången hus 3H, tel 018-471 68 82 eller Konstvetenskapliga inst. hus 2 plan 0 (ingång via hus 3 eller hus 4) om du inte hittar lokalen.